Teaching

Wintersemester 2015/2016

CourseTimeRoomLecturerKIS
CVT Programmierprojekt (2)

Fri, 11:45

48-208

Daneker, EbertKIS
Human Computer Interaction (2+1)

Wed, 11:45

48-208

Ebert, HumayounKIS
Webbasierte Einf├╝hrung in die Programmierung (2+2)

Wed, 11:45

48-208

EbertKIS
Projekt: Visualisierung und HCI (4)Hagen, Ebert, Garth, LeitteKIS
Bachelor-Seminar: Computer Grafik (2)

Tue, 15:30

36-265

Hagen, Ebert, Garth, LeitteKIS
Seminar: Visualisierung und HCI (2)Hagen, Ebert, Garth, Humayoun, LeitteKIS
Algorithmische Geometrie (2+1)

Wed, 10:00

Fri, 11:45

36-265

36-265

HagenKIS